Педагогічні ради

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
І. «Про завдання педколективу» Серпень

2015 року

1. Аналіз стану навчально-вихов-ної роботи у 2014/2015 навчально-му році та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік. Завідувач
2. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік. Методист
3. Затвердження навчальних програм і технологій, узагальнення досвіду. Методист
4. Попередження дитячого травма-тизму. Ст. м/с
5. Підведення підсумків конкурсу-огляду по підготовці груп та ігрових майданчиків до нового навчального року. Завідувач
6. Звіт про проведення літньої оздоровчої компанії Завідувач
ІІ. «Виховуємо особистість » Грудень
1.Патриотичне виховання починається з добра . Завідувач
2. Основи формування національ-ної свідомості. Вихователі
3. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку. Висновки тематичної перевірки. Методист
4.Тренінг «Комунікативна куль-тура педагога-запорука успіху» Методист
ІІІ “Здоров’є дитини Березень
1.Здоров’язбережувальні технолог-

гії в умовах організованого дитинства.

Завідувач
2. Гурток як засіб формування основ здорового способу життя. Вихователі
3. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми. Висновки тематичної перевірки. Методист
4. Ділова гра «Фізкультурне заняття» Методист
5. Звіти педагогів, що атестуються. Педагоги
  «Комунікативно-мовленевий розвиток дошкільників» Травень
1.Формування комунікативної компетенції дітей  дошкільного віку. Завідувач
2. Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти. Вихователі
3.Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей в усіх вікових групах . Висновки тематичної перевірки. Методист

 

4. Аналіз готовності дітей старших груп до шкільного навчання Психолог
5. Узагальнення досвіду роботи вихователя Кочубей М.А. Вихователь

Кочубей М.А.

 

6. Звіт громадського інспектора з охорони дитинства Громадський інспектор з охорони дитинства
7. Робота по оздоровленню і загартуванню дитячого організму влітку. Ст. м/с