Педагогічні ради

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
І. «Про завдання педколективу» Серпень

2016 року

 
  1. Аналіз стану навчально-вихов-ної роботи у 2015/2016 навчально-му році та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік.   Завідувач
  2. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на 2016/2017 навчальний рік.   Методист
  3. Затвердження навчальних програм і технологій, узагальнення досвіду.   Методист
  4. Попередження дитячого травма-тизму.   Ст. м/с
  5. Підведення підсумків конкурсу-огляду по підготовці груп та ігрових майданчиків до нового навчального року.   Завідувач
  6. Звіт про проведення літньої оздоровчої компанії   Завідувач
ІІ. «Здоров’я дитини» Грудень  
  1.Використання елементів спорту у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми   Завідувач
  2. Оздоровлення дітей за допомогою нетрадиційних технологій.   Інструктор з фізичної культури
  3. Фізичне виховання дітей з порушенням мовлення.   Вчитель-логопед
  4. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми. Висновки тематичної перевірки.   Методист
  5. Ділова гра: «Рухова активність – одна із складових фізичного розвитку дошкільників»   Методист
ІІІ «Виховуємо особистість» Березень  
  1.Економічна освіта – невід’ємна складова соціалізації дошкільника

 

  Завідувач
  2. Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання   Вихователі
  3. Коректурні таблиці як засіб економічного виховання дошкільників.   Методист
  4. Виконання програми з економічного виховання. Висновки тематичної перевірки.   Методист
  5. Інтерактивний практикум «Соціальна і фінансова освіта дошкільників»   Кочубей М.А.
  6. Звіти педагогів, що атестуються.   Педагоги
 IV/ «Готуємось до школи» Травень  
  1.Поле ціннісних орієнтацій старших дошкільників   Завідувач
  2. Взаємодія сімейного і суспільного виховання в розвитку ціннісних орієнтирів дошкільників   Вихователі
  3. Виконання програми дітьми старшого дошкільного віку. Висновки тематичної перевірки.   Методист

 

  4. Семінар-тренінг: «Спостережливий вихователь – який він»   Психолог
  5. Узагальнення досвіду роботи вихователя Головань О.М.   Вихователь

Головань О.М.

 

  6. Звіт громадського інспектора з охорони дитинства   Громадський інспектор з охорони дитинства
  7. Робота по оздоровленню і загартуванню дитячого організму влітку.   Ст. м/с